Bleikvassli Gruber
  Øvrig anleggsvirksomhet
 

Kunde

Kontaktperson

Kommentarer

 

Tore Løkke A/S

 

Terje Brattberg
Telefon: 72 53 43 10
Faks: 72 53 44 60

1993
Tunneldriving

 

Statkraft SF
Røssåga

 

Åge Bystadhagen
Telefon: 75 19 15 55
Fax: 75 19  15 17

1995
Sikring av tunnel og forskjæring, utlasting

 

Elta Fjellsikring A/S

Per Fredrik Johansen
Telefon: 55 50 66 70
Faks: 55 93 55 70
Elta@online.no

1997
Utstrossing av tunnel.

 

SRG ANS

Jarle Hansen
Telefon: 22 08 00 00
Faks: 22 08 00 01

1997-98-99
Injisering i Romeriksporten

 

NCC-Anlegg A/S

Terje Juvodden
Telefon: 76 94 54 88
Mobil: 941 20610

1998
Jobb som underentreprenør ved
Bleikvassdammen, riving av gammel betongdam og veibygging

 

Veidekke A/S

 

Stein Slettmyr
Telefon: 20 05 50 00
Faks: 23 27 50 29

1998
Utlasting av sandfang

 

Devico AS

 

Viktor Tokle
Telefon: 72 87 01 01
Faks: 72 87 01 11

1998
Avviksmåling av kjernehull og anvisning av boring.

 

Statkraft Anlegg AS

Stein Evensen
Telefon: 75 75 27 00
Faks: 75 75 27 90

1998-1999
Jobb som underentreprenør ved
Bleikvassdammen, levering av stein og diverse arbeider i forbindelse med bygging av ny dam.

 

Statens Vegvesen
Mosjøen Vegstasjon

Ole Johan Bogfjellmo
Telefon: 75 11 31 00

1999
Sprenging av fjellgrøfter

 

Kunde

Kontaktperson

Kommentarer

Verdi

Nordland Teknikk
Mosjøen

Finn Lillevik
Telefon: 75 04 19 11
Faks: 75 04 14 62

2000
Sikring av tunnel og konsulent.

 

Støkkøy Bru
Lade Metall A/S

Per Morten Kjørås
Telefon: 72 88 18 00
Faks: 72 88 18 10

2000
Montering av brorekkverk.

 

Fundia Bygg A/S

Asbjørn Kristensen
Telefon: 75 13 68 54
Faks: 75 13 68 18

2000 og 2001
Oppboring av rør i renseanlegg

 

Jernbaneverket
Region Nord

Stig Lien
Telefon:72 57 26 23
Faks: 72 57 26 00
Stig.lien@jbv.no

2001
Profilutvidelse Nordlandsbanen

4,8 mill

Jernbaneverket

Asbjørn Granlund
Telefon: 63 83 90 65
Mobil: 916 59362

2002-2003
Profilutvidelse Gjøvikbanen

3,1 mill

Tunnelteknikk

Harald Hove
Telefon: 70 19 99 00
Faks: 70 19 99 01

2002
Frostsikring tunnel Stockholm

0,3 mill

Vik Verk A/S

Ola Svendsen
Telefon: 57 69 86 54
Faks: 57 69 86 60

2003
Montering av brurekkverk
Sundøybrua

0,5 mill

Hemnes Kommune

Magne Linvik
Telefon: 75 17 51 20
Faks:

2003
Utvidelse Bleikvassli Kirkegård.

0,6 mill

BaneEnergi

Mahmood Alaei
Telefon: 22 45 56 16
Faks:

2003 -2004
Fjellsikring og betongvedlikehold.

8,4 mill

Vik Verk

Ola Svendsen
Telefon: 57 69 86 54
Faks: 67 12 58 40

2003
Montering av brurekkverk.
Storfosna

0,5 mill

Kunde

Kontaktperson

Kommentarer

Verdi

Bjørkeng Anleggsdrift

Trond Bjørkeng
Telefon: 77 83 81 30
Faks: 77 83 81 31

2003
Sprengningstunnel Mauken

1,3 mill

Mesta

Einar Fjerdingøy
Mobil: 915 92909

2004
Permanent sikring Korgfjelltunnelen

0,5 mill

Statens Vegvesen
Region Vest

Sveinung Hovland
Telefon 815 44010

2004-2005
Bygging av vegtunnel
Laksehammaren

8,0 mill

Mesta AS

Jørn Kveinå
Telefon: 90982991
Faks: 75 17 70 60

2005-2005
Utstrossing av eksistrende tunnel
Bodø

0,3 mill

Mesta AS

Jørn Kveinå
Telefon: 90982991
Faks: 75 17 70 60

2005 - 2005
Sprenging av havarinisje
Beiarn

0,2 mill

Mesta AS

Jan S.Vik
Mobil: 90910535
Faks: 76 96 02 31

2005 - 2005
Utstrossing av tunnel
Narvik

0,1 mill

Ålesund Kommune

Bjørn Skuldstad
Mobil:91670170

2005-2006
Sprengning ny filterhall

8,2 mill

Veidekke Entreprenør

Helge Furuset
Telefon  21 05 50 00

2006
Sprengningsarbeider
Flekkerøytunnelen

2,7 mill

VEAS Vestfjorden avløpsselskap

Paul Sagberg
Telefon 98 20  86 00

2006-2008
Utbygging økt kapasitet
Berg- og betongareider

44,8 mill

Kunde

Kontaktperson

Kommentarer

Verdi

Tunnelteknikk

 

Per Åge Havnegjerde
Telefon 70 19 99 14

2007-2007
Spreningsarbeider Hvalertunnelen

6,3 mill

Franzefoss Pukk

 

Per Flåtten
Mobil 90 13 65 20

2008-2009
Veitunnel

27,0 mill

Jernbaneverket

Knut Karlsen
Mobil 91 67 57 90

2009-2009
Fjellsikring Ofotbanen

1,3 mill

Jernbaneverket

Birger Jakobsen
Mobil 45 21 22 00

2009-2010
Profilutvidelse Indre Sildvik tunnel

14,2 mill

Totalknusing A/S

Trond Tverrå
Mobil 41 43 17 00

2009-2009
Fjellhaller

5,4 mill

Tunnelteknikk A/S

Per Åge Havnegjerde
Mobil 47 90 10 20 58

2011-2011
Boring av boltehull Tosentunnelen

0,8 mill

KK Maskin A/S

Jan Kristiansen
Mobil 91 60 69 60

2011
Sikringsarbeider Ofotbanen

1,2 mill

Oslo Kummune Vann og Avløpsetaten Bjørn Moflag 2014 - pågår. Sikringsarbeider tunell 7,0 mill
Implenia Norge A/S Kjell Arne Wika 2014-2015 2,5 mill
Implenia Norge A/S Jan Eivind Folkedal 2015 - Rehbilitering av veg tuneller 4,0 mill