BGLogo

Bleikvassli Gruber

 

Ansvarsrett
 

Rett over påske 2012 gikk vi i gang med en jobb vi har fått ifm med Kjensvatn utbyggingen for Statkraft.

Vår jobb var å bygge en 800 meter lang tunell inn til Durmålsvatnet. Det er den sorte, stiplete linjen du ser rett under her.

I tillegg til tunellen på 800 meter, skal det bygges to terskler i området. Èn ved selve vatnet, og en annen lengre opp og sør-vest i terrenget.

Det skal også bygges en ganske omfattende inntaks ordning i selve vatnet. To rør skal graves ned der, mens det gjennom tunellen skal renne vann ned til en propp ved påhugget. Her skal det kobles på et rør som lar vannet renne ned i dalen under, og fraktes naturlig til et allerede eksisterende takrenne-prinsipp som leder vannet ned til Bjerka.

Vi ble være ferdige med jobben sent på våren 2013.

 

<< tilbake