Bleikvassli Gruber
  Kraftverk
 

Kunde

Kontaktperson

Kommentarer

Verdi

EBL Kompetanse

EBL Kompetanse

2001 UE
Bygging av Forsøksdammer

0,8 mill

Statkraft SF
Nedre Røssåga Kraftverk

Ole Martin Solhaug
Telefon: 76 96 40 00
Faks: 76 96 40 01

2001 HE
Fjellrensk og sikring av bergrom

2,5 mill

Statkraft SF
Bjerka Kraftverk

Ole Martin Solhaug
Telefon: 76 96 40 00
Faks: 76 96 40 01

2002 HE
Injeksjonsarbeider sjakt- og tilløpstunnel.

1,8 mill

Helgelandskraft A/S
Leirfjord Kraftverk

Morten Gullesen
Telefon: 75 17 87 47

2002-2003 HE
Bygging av kraftverk

26,4 mill

Statkraft SF
Rana Kraftverk

Leif Ivar Larsen
Telefon: 75 19 25 30
Mobil: 975 21395

2004 HE
Inntak Akersvatn, rensk og sikring av tunneler og sjakter

2,8 mill

Helgelandskraft A/S
Langfjord Kraftverk

Morten Gullesen
Telefon: 75 10 00 00

2004-2005 HE
Bygging av Kraftverk

34,4 mill

Sogn og Fjordane Energi
Bjørndalen Kraftverk

Jan Arve Heimsæter
Mobil:48033905

2005 UE
Sprengning og sikring av tunnel

0,7 mill

Sogn og Fjordane Energi
Dauremål Kraftverk

Jan Arve Heimsæter
Mobil:48033905

2005-2005 UE
Sprengning og sikring av tunnel

4,5 mill

Svorka Energi
Nord-Svorka Kraftverk

Jarle Aarnes
Telefon 71 65 91 00

2005-2006 HE
Bygging av Kraftverk

17,5 mill

Sjøfossen Energi AS
Skromma Kraftverk

Kjell Harry Skjellstad
Mobil 99 28 94 86

2006-2008 HE
Bygging av Kraftverk

22,7 mill

Småkraft AS
Steinsvik Kraftverk AS

Jon Grebstad
Telefon 70 05 50 35

2006-2007 UE
Sprengning og sikring av tunnel

6,2 mill

Hålogaland Kraft AS
Niingen Kraftverk

Birger Jakobsen
Mobil 45 21 22 00

2008- 2009 Totalentreprise
Ny vannvei

37,8 mill

Helgelandskraft AS
Laksen Kraftverk

Bertil Myrvang
Mobil 97 57 43 35

2009-pågår HE
Nytt Kraftverk

90,6 mill

Ringdal Kraftverk AS

Anders Ringdal
Mobil 91 85 75 07

2010-2010
Sprengning og sikring av tunnel

12,0 mill

TrønderEnergi AS
Sokna Kraftverk

Tor  Landløpet
Mobil 90 27 85 65

2010-2010 HE
Rensk av vannvei

0,2 mill

NorKraft
Nygård Kraftvek

Frode Henriksen
Mobil 41 62 89 66

2010-2011
Tetting av tilløpstunnel

5,0 mill

Statkraft
Nedre Røssåga Kraftverk

Hans Paulsen
Mobil 41 62 25 88

2010-2011
Rehabilitering av kabelsjakt

1,2 mill

Moldjord Bygg og Anlegg
Steinåga Kraftverk
Sjøfossen Energi

Kjell-Gunnar Isaksen
Mobil 90 13 49 69

2011- 2014
Sprengning og sikring av tunneler

23,6 mill

Statkraft Energi A/S Øvre Røssåga Kraftverk

Erik Dahl Johansen

2012-2013 - Ny vannveg inn til Durmålsvatnet

32,5 mill

Statkraft Energi A/S Øvre Røssåga Kraftverk

Hans Paulsen

2013 - Portal, adkomsttunell og riving av hvelv

2,1 mill

Nordkraft Produksjon A/S Fjelna Kraftverk Kai Rune Baustad 2013-2014 Ny vannveg på 1150 meter 30,5 mill
Statkraft Energi A/S Hans Paulsen 2014-2015 Rehabilitering av adkomsttunell 2,4 mill